Corporate

TMD 2022 yılında sektörün önde gelen müteahhit ve tedarikçilerin katılımı ile toplam 16 üye ile kurulan Avrupa Temel Müteahhitleri Birliğine (EFFC) üye olan ve uluslararası alanda sektörü temsil eden tek dernektir.

Hakkımızda

TMD 2022 yılında sektörün önde gelen temel müteahhitleri, makina ve malzeme tedarikçileri ile zemin araştırma şirketlerinin katılımı ile toplam 16 üye ile kurularak Avrupa Temel Müteahhitleri Birliğine (EFFC) üye olan ve uluslararası alanda sektörü temsil eden tek dernektir.

More Information

The Chair's Message

More Information

Yönetim

Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

More Information

Amaç

TMD 2022 yılında sektörün önde gelen müteahhit ve tedarikçilerin katılımı ile toplam 16 üye ile kurulan Avrupa Temel Müteahhitleri Birliğine (EFFC) üye olan ve uluslararası alanda sektörü temsil eden tek dernektir.

More Information

TMD Davranış Kuralları

Belirtilen Davranış kuralları beyanı EFFC tarafından geliştirilmiş ve benimsenmiştir. Her Ulusal Federasyonun ana ilkelere bağlı kalmak kaydıyla kendi Davranış Kurallarını geliştirip benimsemesi beklenmektedir. TMD’ye üye olan firmalar aşağıda değerlere bağlı kalmayı ve uymayı taahhüt ederler.

More Information

Çalışma Grupları

Derneğimiz, temel müteahhitlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere teknik ve İdari konularda çalışmalar yapmak üzere komiteler oluşturarak faaliyet alanlarıyla ilgili teknik ve idari şartnameler oluşturmayı hedefler ve bu yönde çalışır.

More Information

Charter

More Information
EFFC Logo

1989'da kurulan Avrupa Temel Müteahhitleri Federasyonu (European Federation of Foundation Contractors), EFFC, Avrupa genelinde kazık, diyafram duvar, enjeksiyon, zemin ankrajı, zemin iyileştirmesi ve susuzlaştırma dahil olmak üzere 17 Avrupa ülkesindeki temel inşaatı ve geoteknik süreçleri üstlenen 370'den fazla şirketi temsil etmektedir.

More Information