Kurumsal

TMD 2022 yılında sektörün önde gelen müteahhit ve tedarikçilerin katılımı ile toplam 16 üye ile kurulan Avrupa Temel Müteahhitleri Birliğine (EFFC) üye olan ve uluslararası alanda sektörü temsil eden tek dernektir.

Hakkımızda

TMD 2022 yılında sektörün önde gelen temel müteahhitleri, makina ve malzeme tedarikçileri ile zemin araştırma şirketlerinin katılımı ile toplam 16 üye ile kurularak Avrupa Temel Müteahhitleri Birliğine (EFFC) üye olan ve uluslararası alanda sektörü temsil eden tek dernektir.

Daha Fazla Bilgi

Başkanın Mesajı

Daha Fazla Bilgi

Yönetim

Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Daha Fazla Bilgi

Amaç

TMD 2022 yılında sektörün önde gelen müteahhit ve tedarikçilerin katılımı ile toplam 16 üye ile kurulan Avrupa Temel Müteahhitleri Birliğine (EFFC) üye olan ve uluslararası alanda sektörü temsil eden tek dernektir.

Daha Fazla Bilgi

TMD Davranış Kuralları

Belirtilen Davranış kuralları beyanı EFFC tarafından geliştirilmiş ve benimsenmiştir. Her Ulusal Federasyonun ana ilkelere bağlı kalmak kaydıyla kendi Davranış Kurallarını geliştirip benimsemesi beklenmektedir. TMD’ye üye olan firmalar aşağıda değerlere bağlı kalmayı ve uymayı taahhüt ederler.

Daha Fazla Bilgi

Çalışma Grupları

Derneğimiz, temel müteahhitlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere teknik ve İdari konularda çalışmalar yapmak üzere komiteler oluşturarak faaliyet alanlarıyla ilgili teknik ve idari şartnameler oluşturmayı hedefler ve bu yönde çalışır.

Daha Fazla Bilgi

Tüzük

Daha Fazla Bilgi
EFFC Logo

1989'da kurulan Avrupa Temel Müteahhitleri Federasyonu (European Federation of Foundation Contractors), EFFC, Avrupa genelinde kazık, diyafram duvar, enjeksiyon, zemin ankrajı, zemin iyileştirmesi ve susuzlaştırma dahil olmak üzere 17 Avrupa ülkesindeki temel inşaatı ve geoteknik süreçleri üstlenen 370'den fazla şirketi temsil etmektedir.

Daha Fazla Bilgi