Tedarik Zinciri ile Etkileşim

Üyelerimiz, büyük-küçük projelerin inşası için gerekli olan bir tedarik zincirinin parçası olduklarının bilincindedir. İş yaptığımız ortamı iyileştirmenin, tedarikçilerimizle olumlu ilişkiler kurmamızı, standartları ve uygulamaları iyileştirmek için iş birliği gerektiğinin farkındadırlar. Bu çerçevede sorumlu sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır, tüm paydaşlarına sürdürülebilirlik kapsamında liderlik yapar, tedarik zinciri yönetimi ile iş ortaklarını, taşeronlarını ve tedarikçilerini teşvik eder, eğitir, denetler ve iyileştirmeyi hedefler.