Çalışma Grupları

Derneğimiz, temel müteahhitlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere teknik ve İdari konularda çalışmalar yapmak üzere komiteler oluşturarak faaliyet alanlarıyla ilgili teknik ve idari şartnameler oluşturmayı hedefler ve bu yönde çalışır.

  1. Teknik Komite
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Sözleşme
  4. İş Güvenliği