TMD 2022 yılında sektörün önde gelen müteahhit ve tedarikçilerin katılımı ile toplam 16 üye ile kurulan Avrupa Temel Müteahhitleri Birliğine (EFFC) üye olan ve uluslararası alanda sektörü temsil eden tek dernektir.

  • Geoteknik ve Temel Mühendisliği kapsamında iş güvenliği, işçilik ve teknik yeterlilik standartlarını geliştirmek, ilgili Avrupa standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak, revizyonu ve uygulanması için çalışmalar yapmak, özel geoteknik işlerde edinilen deneyimleri üyeler arasında paylaşmak, derneğin ilgi ve iştigal alanları ile ilgili inovatif çalışmalara destek olmak veya söz konusu çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak; 
  • Avrupa Temel Mühendisliği Federasyonu üyeleri arasında etkin bir ağ kurmak ve etkileşimi sürekli kılmak;
  • Avrupa komisyonu, profesyonel kuruluşlar ve diğer federasyon ve üçüncü şahıslar arasında üyelerinin görüşlerini temsil etmek;
  • İş ahlakı ilkelerinin başta üye topluluğu olmak üzere sektörün tüm paydaşlarınca benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak;
  • Görüş ve önerilerini, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara ve sosyal medya aracılığıyla da kamuoyuna iletmek;
  • Üyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek, ortak sorunlara çözüm üretmek, üyelerinin haklarını korumak;
  • Temel Müteahhitliğinin gelişmesi için yurtiçi ve yurtdışında ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla uygulamaya dönük iş birlikleri yapmak,
  • Türkiye’de Temel Müteahhitliğinin hukuksal, kurumsal ve finansal altyapısının gelişmesine ve yerleşmesine katkıda bulunmak, amacıyla ülkemizde temel mühendisliği konularında faaliyet gösteren yükleniciler, taşeronlar, makine ve malzeme tedarikçileri, tasarımcı ve danışmanlar, zemin araştırmaları gerçekleştiren şirketler/ laboratuvarlar ile ortak çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur.