TMD Davranış Kuralları

Belirtilen Davranış kuralları beyanı EFFC tarafından geliştirilmiş ve benimsenmiştir. Her Ulusal Federasyonun ana ilkelere bağlı kalmak kaydıyla kendi Davranış Kurallarını geliştirip benimsemesi beklenmektedir. TMD’ye üye olan firmalar aşağıda değerlere bağlı kalmayı ve uymayı taahhüt ederler.

Öncelikli Değerler

 • Kamu ve/veya özel müşterilere karşı dürüst olmak 
 • İlgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uymak
 • Kamunun aleyhine olacak şekilde fiyat sabitleme veya sözleşmelerin güvence altına alınmasına katılmamak
 • Bir sözleşmeyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili müşterilere hiçbir ödeme yapmamak
 • Fiyatlandırmada, sözleşmelerin düzenlenmesinde ve faturaların hazırlanmasında dürüstlük ve şeffaflık göstermek
 • Yasadışı istihdam uygulamalarını reddetmek
 • Ortaklarla (alt yükleniciler ve ortak girişim ortakları) ve rakiplerle ilişkilerde adaletli olmak
 • Sözleşmeleri hazırlarken adil olmak ve karşılıklı güven ve itimat sağlamak için iş birliği yapmak

Müşteri Memnuniyeti

Üyeler aşağıdakileri sağlamak için çaba göstermeyi taahhüt eder:

 • Müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış sözleşmeli hizmetlerin zamanında teslimi
 • İnşaatın tüm aşamalarında dürüstlük ve açık sözlülük
 • Garanti verirken güvenilirlik
 • Müşterinin satın alınan hizmetin veya ürünün kalitesini anlaması

İş Memnuniyeti

Üyeler şunları taahhüt eder:

 • Şantiyede çalışanların güvenliğine en yüksek önceliği vermek
 • Şirketin her seviyesindeki çalışanlara eğitim sağlamak
 • Çalışanların kişisel inisiyatifini teşvik etmek, böylece tüm şirket işlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

Çevresel koruma

Üyeler şunları taahhüt eder:

 • Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etmek
 • TMD üyeleri birlikte çalıştığı tüm kişi, grup ve kurumların, yukarıda belitilen etik kültürüyle uyumlu olmasını beklemektedir. Bu bağlamda TMD üyeleri, tüm tedarikçi, alt yüklenici, danışman, bayi ve iş ortaklarından yürüttükleri tüm faaliyetlerinde TMD Davranış Kurallarına uygun ve uyumlu olmalarının zorunluluk olduğunu beyan etmektedir.
 • Üyeler, kuruluşları içinde TMD Etik İlkelerine uymak ve kendi işletme ve organlarında uygulayacakları, kendilerine ait etik belgeleri geliştirmek ve yazılı kültüre dönüştürmek üzere çalışmalar yaparlar.