Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Başkan

Rasin Düzceer

Yönetim Kurulu

  1. Fatih Kulaç (Başkan Yardımcısı)
  2. Osman Aydoğdu (Sekreter)
  3. Orkun Öztuna (Sayman)
  4. Serkan Aksu

Denetim Kurulu

  1. Mustafa Toker (Toker Mühendislik)
  2. Osman Pekarun (Geobos)
  3. Selman Sezen (Temka)