Başkanın Mesajı

Türkiye Temel Müteahhitleri Derneği (TMD), sekiz kurucu üye ile 30.06.2021 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olup, Üyelerinin ve sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşudur. 

Temel Müteahhitliği  sektöründe, genel müteahhitlik sektörü ve kamu kurumları arasında köprü işlevi görecek, sorun ve ihtiyaçları belirleyip çözümler üretecek, mesleki eğitim faaliyetleri ve kongreler düzenleyecek, sektörümüzle ilgili standartların ve mevzuatın oluşturulması, gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda  mevzuatın iyileştirme  süreçlerine katkı sağlayacak, sektörümüzün  dış ülkelerle olan iş birliğini organize edecek, uygulama ve etik kuralları oluşturacak bir organizasyona duyulan ihtiyaç neticesinde kurulan TMD bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir. 

TMD, tüzüğünde yer alan koşulları yerine getirmeyi ve belirlenen etik kurallara uymayı taahhüt eden üyelerin bir araya gelmesiyle kurulmuş olup, üye olacak firmalardan ve paydaşlarımızdan da bu ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir. Bu esasları benimseyen ve bizlerle birlikte aynı hedefi paylaşan ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişileri temel paydaşımız olarak görmekteyiz

Diğer yandan, geoteknik alandaki teknolojik gelişim, iş sağlığı ve iş güvenliği ile kalite yönetimi konularında üyelerimiz tarafından ulaşılan  düzeyin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını artırmak; potansiyel pazarlar için üyesi olduğumuz EFFC (European Federation of Foundation Contractors) ile yakın işbirliğinde bulunmak ve ülkemizdeki TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) gibi çatı örgütlerle görüş alışverişlerimizle bilgi akışı sağlamak; uluslararası standartlara uyum konusunda gerekli bilincin artırılmasına çalışmak önceliklerimiz arasında olacaktır.

Günümüzdeki büyüme oranları dikkate alındığında önümüzdeki on yılda altyapı yatırımlarının bakımı ve yenilenmesi için global ölçekte 57 trilyon USD harcama yapılması öngörülmektedir. 

Global ölçekteki geoteknik proje hacminin 55 Milyar USD olduğu tahmin edilmektedir. Çin, Japonya, Hindistan ve Rusya pazarlarındaki projeler hariç̧ tutulduğu taktirde pazar büyüklüğü 25 Milyar USD’ye ulaşmaktadır. 

25 Milyar dolar tutarındaki geoteknik projenin yaklaşık %30’u dört global geoteknik ihtisas firması tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Geriye kalan 17.5 Milyar USD tutarındaki proje ise küçük ölçekteki yerel geoteknik firmalar ve genel müteahhitler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de ve yurtdışında geoteknik müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren 100’ü aşkın Türk Firmasının senelik ortalama 250 Milyon USD ciro büyüklüğü ile global geoteknik sektörden aldığı pay ise sadece 0.5%’dir. 

Ne yazık ki, sektörümüzdeki kıyasıya ve haksız rekabet birçok firmanın varlığını sürdüremeyerek sektörden silinmesine, kalite, iş güvenliği gibi kavramların adı bile anılmaz olmuştur.  

Derneğimiz, etkin bir sivil toplum kuruluşu olarak, sektörümüzü ilgilendiren kalite, iş güvenliği ve haksız rekabet konularında inisiyatif ve sorumluluk alarak ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışarak; gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda katkı sunması gerektiği açıktır. 

Yönetim Kurulumuz, faaliyetleri ve başarılarıyla sektörümüzün öncüleri olan üye firmalarımızın desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir şevk ve heyecanla sektörün gelişmesine hizmet amacıyla görevini eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışacağına olan inancım tamdır.

Saygılarımla,

Rasin Düzceer

Temel Müteahhitleri Derneği Başkanı