Neden Üye Olmalısınız?

Temel Müteahhitleri Derneği sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşları kapsayan, serbest rekabet ortamında aralarında iş birliği sağlayan ve ortak sorunların çözümü için çalışan bir çatı örgüttür. 

TMD Avrupa’daki üst yapı organizasyonu olan Avrupa Temel Müteahhitleri Federasyonuna (European Federation of Foundation Contractors -EFFC) üye olup, üyeler arasında uluslararası iş birliğine ufuk açmaktadır.

TMD ancak üye olan firmaların ulaşabileceği geniş tabanlı bir veri ağı sunmaktadır. Bu veri tabanında: Temel müteahhitleri, Proje firmaları, Danışman, Müşavir firmalar, Zemin araştırma firmaları, Zemin/Kaya mekaniği laboratuvarları, malzeme tedarikçileri, malzeme- ekipman imalatçıları, makina- ekipman firmalarının temsilcileri özetle, temel müteahhitlerinin faaliyet alanındaki tüm paydaşları kapsayan bir bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.

Derneğe üye olan firmaların bilinirliğini arttırmanın yanı sıra, uluslararası firmalarla çalışma ve stratejik iş birliği imkanı da sağlanacaktır.

Ayrıca, tüm üyelerimizin çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemeyi hedefler.