Sürdürülebilirlik

Derneğimizin üyeleri, tüm çalışmalarında sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etme taahhüdünde bulunmuştur.

TMD iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını benimsemektedir. TMD sürdürülebilirlik stratejisi: İşi İyi ve Doğru Yapmak, Çalışana Değer Vermek, Toplumu Kalkındırmak, Çevresel Etkiyi Azaltmak ana başlıklarında özetlenebilir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

İşi İyi ve Doğru Yapmak

•       Ürün ve Hizmet Kalitesi

•       Ekonomik Performans

•       Müşteri Memnuniyeti

•       Etik ve Uyum Çalışmaları

•       Risk Yönetimi

Çalışana Değer Vermek

•       İş Sağlığı ve Güvenliği

•       Çalışan Eğitimi ve Gelişimi

•       Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti

•       Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılık Yapmama

Toplumu Kalkındırmak

•       Yerel Halk Üzerinde Sosyal, Ekonomik veya Çevresel Etkilerin Yönetimi

•       Olumlu Etkileri Arttırmak

•       Toplumsal Yatırım

•       Olumsuz Etkilerden Kaçınma / Azaltma

Çevresel Etkiyi Azaltmak

•       İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları

•       Karbon Ayakizi ve Enerji Verimliliği

•       Biyoçeşitlilik